Aktivitetskalender

Mai 2017
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser
 
 
 

Velkommen til MiRA-Senteret

MiRA – Ressurssenter er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter.

Synliggjørinen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer.

MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.
 

Reel likestilling
MiRA-Senteret arbeider med spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge. Gjennom juridisk bistand, informasjons- og nettverksarbeid, kursvirksomhet, politisk deltakelse og kulturelle og sosiale aktiviteter søker vi å bedre minoritetskvinners levekår i Norge. Les også: MiRA i dag og i går >>

Synliggjøring
All virksomhet på senteret er rettet mot synliggjøring av de ressurser minoritetskvinner og jenter besitter, som enkeltindivider med mangfoldig bakgrunn, historier, erfaringer og kunnskap. 

Ikke nøl, kontakt oss hvis du vil:
• snakke med noen
• ha råd og veiledning grunnet en vanskelig situasjon
• øke ditt sosiale nettverk og/eller samfunnsengasjement

Vi tilbyr råd og veiledning vedrørende:
• utdanningsvalg
• problemer hjemme eller på skolen
• kommunikasjon mellom generasjoner
• juridiske spørsmål
• dine rettigheter i forbindelse med bl.a. samliv, ekteskap og skilsmisse
• diskriminering

Meld deg inn i vårt nettverk og bidra med å realisere dine ideer i fellesskap med andre engasjerte kvinner og jenter. Du kan også sende oss en e-post med dine forslag til aktiviteter eller en tilbakemelding på vårt arbeid her på senteret. Vi er mottakelige for både ris og ros.

Finansiering av MiRA-Senterets arbeid

MiRA-Senteret mottar driftsstøtte over statsbudsjettet og kommunalbudsjettet i Oslo. Midlene administreres av henholdsvis Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Enhet for mangfold og integrering (EMI). I tillegg driver senteret en rekke prosjekter finansiert av ulike bidragsytere som blant annet Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering, Redd Barna, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

   Hovedbilde.png

 

 
 
 
 

Facebook

Vi er også på:

 Facebook     Twitter

Instagram Instagram

  | © 2017 MiRA-Senteret | PB 1749 Vika, 0121 Oslo | Storgata 38, Oslo | Telefon 22 11 69 20 | post@mirasenteret.no | Domene og webhotell av Sircon.|