Nyheter

Forslag om styrking av aktivtets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss i hovedsak positiv til forlaget som foreslås av Barne- og likestillingsdepartementet om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Vi påpeker likevel viktigheten av at det må gå klarere frem av lovteksten at plikten til å kartlegge likestillingsutfordringer gjelder alle diskrimineringsgrunnlag samt at vi gjerne skulle sett at en hadde drøftet om det i virkeligheten er slik at alle deltakere i arbeidslivet har en reell mulighet til å stille krav ovenfor sin arbeidsgiver.

Les mer

Etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på viktigheten av at det gjennomføres en etablering av et lavterkseltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Vi er positive til de forslag som fremmes av BLD, men stiller spørsmålstegn blant annet ved at Diskriminieringsnemnda skal begrense saker om oppreisning kun til å gjelde i arbeidslivet.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

#Metoo-kampanjen begrenser seg ikke til seksuell trakassering i arbeidslivet. Bevegelsen må forstås i en kontekst av strukturelle forhold og stereotypiske fremstillinger av kvinner, som også påvirker synet på trakassering og vold. 15. november står dette på dagsorden på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse #Metoo – mangfoldige former for vold mot kvinner.

Les mer

Bli med på årets viktigste konferanse!

The following is an excerpt.