Nyheter

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Det synkende antallet barnefødsler i Norge har tilsynelatende gjort regjeringen bekymret for velferdsstatens bæreevne i fremtiden. Politisk leter man etter tiltak for å få kvinner til å føde flere barn, men i søken etter riktige virkemidler blir det tydelig at noen sentrale politiske aktører mener at fødselsoffensiven ikke gjelder alle kvinner.

Les mer

MiRA-Senterets årskavalkade 2018

The following is an excerpt.

Et spennende år går mot slutten og vi på MiRA-Senteret er takknemlige for alle de flotte menneskene vi har blitt kjent med, engasjement, stå-på-vilje og den styrken vi ser i hver enkelt til å være med å bidra til endring. Gjennom vår årskavalkade ønsker vi å trekke frem noen høydepunkter og samtidig takke alle som har bidratt til vårt viktige helhetlige arbeid for å styrke minoritetskvinner og unge jenters posisjon i det norske samfunnet. Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL og gleder oss til et nytt spennende år.

Les mer

Empowerment for bekjempelse av vold mot kvinner

The following is an excerpt.

Er vold mot minoritetskvinner noe annet enn vold mot etnisk norske kvinner? Hvilken rolle spiller sexisme og rasisme? Og hvorfor går det så sakte i det voldsforebyggende arbeidet i Norge, selv etter #metoo?

Les mer

Velkommen til utstilling!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret inviterer deg til vår utendørsutstilling «Fra offer til ressurs- minoritetskvinner mot undertrykking og sosial kontroll» på Rådhusplassen fra 5.november-4.desember.

Utstillingen gir et innblikk i det likestillingsarbeidet som har pågått i flere tiår, hvor tusenvis av minoritetskvinner har deltatt.

Les mer

Konferansen nærmer seg!

The following is an excerpt.

15. november kl. 08.30-17.00 inviterer vi til vår årlige nasjonalekonferanse på Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Årets tema er mangfoldige former for vold mot kvinner og vi inviterer alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse.

Les mer

Forslag om styrking av aktivtets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss i hovedsak positiv til forlaget som foreslås av Barne- og likestillingsdepartementet om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Vi påpeker likevel viktigheten av at det må gå klarere frem av lovteksten at plikten til å kartlegge likestillingsutfordringer gjelder alle diskrimineringsgrunnlag samt at vi gjerne skulle sett at en hadde drøftet om det i virkeligheten er slik at alle deltakere i arbeidslivet har en reell mulighet til å stille krav ovenfor sin arbeidsgiver.

Les mer

Etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på viktigheten av at det gjennomføres en etablering av et lavterkseltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Vi er positive til de forslag som fremmes av BLD, men stiller spørsmålstegn blant annet ved at Diskriminieringsnemnda skal begrense saker om oppreisning kun til å gjelde i arbeidslivet.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

#Metoo-kampanjen begrenser seg ikke til seksuell trakassering i arbeidslivet. Bevegelsen må forstås i en kontekst av strukturelle forhold og stereotypiske fremstillinger av kvinner, som også påvirker synet på trakassering og vold. 15. november står dette på dagsorden på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse #Metoo – mangfoldige former for vold mot kvinner.

Les mer