Nyheter

Ærespris til «De skamløse jentene»

The following is an excerpt.

Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile ble lørdag 16.juni tildelt Gina Krogs ærespris for sin innsats mot undertrykkende samfunnsnormer og oppgjør med skamregimet. MiRA-Senteret gratulerer!

Les mer

Endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet (2018)

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at styrket individuell tilpasning og fleksibilitet er viktige virkemiddel som vil styrke enkeltindividers muligheter for å fullføre og få utbytte av kvalifiseringsprogrammet, men vi poengterer også at det må jobbes for å sikre at enkeltmennesker har reelle valgmuligheter og kvalifisering til jobb basert på sin kompetanse og forutsetninger.

Les mer

Er fattigdom selvvalgt? Bli med på debatten!

The following is an excerpt.

VELKOMMEN til  lunsjseminar på MiRA-Senteret , tirsdag 19. juni , 10.30-13.00!

I panelet sitter forsker, Hilde Lidèn, varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam, MiRA-Senterets rådgiver, Khansa Asghar Ali, stortingsrepresentant, Guri Melby (Venstre),BU-representant og sosialarbeider, Reza Rezaee og Seher Aydar (Rødt).

Send din påmelding til post@mirasenteret.no innen 12.juni for  og bli med på en høyaktuell debatt.

Les mer

Lavinntekt er ikke ressursfattigdom

The following is an excerpt.

Tidligere i april kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå om lavinntektsfamilier i Norge. Statistikken vitner om en bekymringsfull utvikling og bekrefter behovet for et mer inkluderende arbeidsliv med en ny lønnspolitikk, der også «fattige» innvandrerbarn ses som ressurser og samfunnsbyggere for fremtiden.

Les mer

8.mars – Minoritetsjenters flerfoldige rettighetskamp!     

The following is an excerpt.

Sumaya Jirde Ali har fått mye omtale i norsk offentlighet de siste ukene, både av støttespillere men også av de som vil kneble hennes rett til å ytre seg. Hun har som følge av alvorlige trusler, sjikane og hets måtte trekke seg fra en rekke arrangementer og foredrag, blant annet invitasjonen til å holde innlegg på et 8.marsarrangement i Bergen. Hva sier dette om retten til å ytre seg for unge muslimske kvinner som bærer hijab?

Les mer