Velkommen til høyaktuell debatt på lunsjseminaret:

«Er fattigdom selvvalgt?»

Tirsdag 19. juni 10.30 – 13.00 på MiRA-Senteret (Storgata 53a)

I april kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå om lavinntektsfamilier i Norge. Statistikken vitner om en bekymringsfull utvikling og bekrefter behovet for et mer inkluderende arbeidsliv med en ny lønnspolitikk, der også «fattige» innvandrerbarn ses som ressurser og samfunnsbyggere for fremtiden.

Enkelte mener at minoritetskvinner velger å ikke jobbe eller foretrekker å jobbe mindre på grunn av deres kultur, og impliserer dermed at deres fattigdom er selvvalgt. Det har kommet flere utsagn fra innvandringsfiendtlige kretser på sosiale medier hvor noen peker på at fattigdom kun er et minoritetsproblem. Noen har skissert løsninger som at det å redusere innvandringen til Norge, vil redusere lavtinntektsutviklingen. Andre har foreslått å sende innvandrerne ut av landet, og at dette vil løse problemet. Dette er en skremmende utvikling og skjuler reelle årsaker til hvorfor minoritetsfamilier er overrepresentert blant lavinntektsgruppene. På lunsjseminaret stiller vi spørsmålstegn ved retorikken i dagens fattigdomsdebatt.

I panelsamtalen har vi så langt fått bekreftet at forsker ved institutt for samfunnsforskning, Hilde Lidén, BU-representant i bydel Sagene og sosialarbeider, Reza Rezaee, stortingsrepresentant, Guri Melby (Venstre) og MiRA-Senterets rådgiver, Khansa Asghar Ali deltar.

FORELØPIG PROGRAM:

10.30 – 11.00: Lunsjservering, te og kaffe.

11.00 – 11.10: Innledning v/MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi: «Fattige» barn eller ressursbarn? – behovet for et fremtidsrettet syn på barn som fremtiden».

11.10 – 11.25: Hilde Lidèn, forsker ved institutt for samfunnsforskning: «Barnefattigdom i Norge – hvorfor skjevfordeling mellom minoritet- og majoritetsfamilier?».

11.25 – 11.40: Khansa Asghar Ali, rådgiver på MiRA-Senteret: «Strukturelle barrierer for minoritetskvinner – hva må gjøres»?

11.40 – 11.55: Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre: «Fattigdommen som selvvalgt? Ønske om jobb vs. reelle muligheter for jobb – hva gjør politikerne?»

11.55 – 12.10: Reza Rezaee, BU-representant (Rødt) og sosialarbeider: «Individene bak fattigdomsstatistikken – utfordringer og muligheter for endring».

12.10 – 12.40: Panelsamtale og plenumsdiskusjon.

12.40 – 13.00: Oppsummering og sluttinnlegg.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen og byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl har takket nei til å delta. Vi venter på tilbakemelding fra byrådsleder, Raymond Johansen og Seher Aydar (Rødt) om deltakelse.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli enkel servering. På grunn av begrensede antall plasser ber vi deg likevel sende din påmelding til post@mirasenteret.no innen tirsdag 12. juni.

MiRA-Senteret ønsker alle interesserte velkommen til å bidra i en viktig dialog og til erfaringsutveksling om et høyst aktuelt tema. Vi ser frem mot en nyansert debatt rundt de reelle utfordringene for lavinntektsfamilier i det norske samfunn.

Følg med på MiRA-Senterets Facebook-side for oppdateringer om arrangementet.

Velkommen skal du være!