Bli med på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2018:
#Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner

Dato: Torsdag 15.november 2018
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en av samtidens største likestillingsutfordringer. MiRA-Senteret mener det er helt nødvendig at vi får øynene opp for de mangfoldige formene for vold i det norske samfunn og ikke minst setter søkelys på de erfaringer som forteller oss at mulighetene til å si fra og bli hørt er meget skjevt fordelt i samfunnet.

Vi inviterer derfor alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse om mangfoldige former for vold mot kvinner.

Mer informasjon kommer!