Image

Kropp og seksualitet 

En stor brukergruppe hos MiRA-Senteret er unge jenter med minoritetsbakgrunn – og mange av deres henvendelser dreier seg om forhold knyttet til kropp og seksualitet. Et viktig fokus for oss er forebyggende aktiviteter som fremmer jenters rett til selvbestemmelse over egen kropp og seksualitet – og vi tilbyr også råd og veiledning til unge jenter og andre i spørsmål knyttet til tematikken.

Jomfruhinnen
Et gjennomgående tema for minoritetsjenters henvendelser til oss om kropp og seksualitet er knyttet til jomfruhinnen. Mange unge jenter med minoritetsbakgrunn som har hatt en seksuell relasjon før ekteskapet opplever et stort psykisk stress knyttet til frykten for at noen i familien eller i en eventuelt kommende svigerfamilie skal oppdage at hun ikke er jomfru.

MiRA-Senteret driver omfattende veiledning overfor hjelpeapparatet i slike saker. Overfor de unge jentene selv er MiRA-Senteret opptatt av å støtte dem med å sortere sin frykt og komme til bunns i hva de egentlig ønsker.

Dersom du har spørsmål om kropp og/eller seksualitet, ønsker innspill eller å samtale med en annen om disse forholdene, kan du kontakte MiRA-Senteret her.

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.