Nyhetsbrev fra MiRA-Senteret mai 2019

Våren er her og bringer med seg enda større engasjement og aktivitet på MiRA-Senteret. I månedens spennende nyhetsbrev kan du blant annet lese mer om årets valgkampanje; «Bruk din stemmerett-gjør en forskjell!» Et ledd i denne kampanjen er å invitere de ulike partiene til dialogmøter sammen med minoritetskvinner her på MiRA-Senteret. Først ut er Høyre og hvordan det møte gikk, kan du lese mer om i dette nyhetsbrevet. Du kan også lese MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimis innlegg om den nylige publiserte Fafo-rapporten: Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat.
God lesning!

La meg snakke! Ikke overraskende!

Tirsdag 21. juni ble Fafo-rapporten: Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge lagt fram. Rapporten var skrevet på oppdrag fra Bufetat, og kunne blant annet dokumentere at hver fjerde nordmann mener at noen raser er mindre intelligente enn andre. Direktør i Bufetat Mari Trommald og en del politikere uttalte i media at de ble overrasket over funnene i rapporten. Det ble ikke vi.

Les mer.

Engasjerende møte med politikere fra Høyre

Engasjerende møte med politikere fra Høyre

Som et ledd i MiRA-Senterets valgkampanje «Bruk din stemmerett - gjør en forskjell!» arrangerte vi mandag 20. mai et dialogmøte mellom engasjerte kvinner på MiRA-Senteret og sentrale politikere fra Oslo Høyre. Sammen med Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og kandidat til bystyret Afshan Rafiq diskuterte vi Høyres politikk og hvordan vi best kan løse utfordringene vi står overfor i Oslo i årene framover. Dette var det første av en rekke dialogmøter vi skal ha på MiRA-Senteret mellom ledere fra ulike politiske partier og kvinner i MiRA-Senterets nettverk.

Les mer.

Dialogmøte: «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet»

Dialogmøte: «Kommunikasjon mellom majoritet og minoritet»

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og minoriteter er viktig for å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle. Mange minoritetskvinner opplever det imidlertid som utfordrende å oppsøke offentlige instanser og vi får også en rekke henvendelser fra hjelpeapparatet, som ønsker å rådføre seg med oss om problemstillinger som er relevante for minoritetskvinner. MiRA-Senteret arrangerer derfor denne våren flere dialogmøter der ansatte i det offentlige hjelpeapparatet og minoritetskvinner kan komme sammen å dele erfaringer og viktige tiltak.

Les mer.

HOLD AV DATOEN!

HOLD AV DATOEN!

Tirsdag 22. oktober arrangerer MiRA-Senteret nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge

Les mer.

HOLD AV DATOEN! MiRA-Senterets 30-års jubileumskonsert!

HOLD AV DATOEN! MiRA-Senterets 30-års jubileumskonsert!

Søndag 27. oktober inviterer MiRA-Senteret til en fargesprakende jubileumskonsert der sterke stemmer og uttrykk gjennom 30 år skal stå i fokus. 

Les mer.

MiRA-Senteret inviterer til lunsjseminar på Litteraturhuset tirsdag 25.juni 11-13. Avverging eller tystersamfunn?

Til tross for at stadig færre rapporterer om frykt for kjønnslemlestelse ser regjeringen et behov for å skjerpe lovgivningen knyttet til plikten til å avverge kjønnslemlestelse. Med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag om endringer i straffeloven og deriblant forslaget om endringer i reglene om avvergingsplikten inviterer MiRA-Senteret til lunsjsseminar på Litteraturhuset, tirsdag 25.juni.

Les mer.