Nyhetsbrev fra MiRA-Senteret juni 2019

I juni måned har det vært mye aktivitet på MiRA-Senteret. Vi har blant annet gjennomført en rekke dialogmøter med politikere, invitert til viktig seminar om lovendringsforslag knyttet til avvergingsplikten og kjønnslemlestelse og arrangert bokkveld på Norli Eldorado med viktig dialog om blant annet arbeidslivsdiskriminering. Et viktig videreformidlingsarbeid om førstehjelp og sikkerhet er også godt i gang og i begynnelsen av måneden var ressurspersoner i arbeidet på fagseminar og hyttetur på Svarstad.

Selvom det går mot feriemodus for de fleste har MiRA-Senteret åpent hele sommeren med mange spennede aktiviteter for kvinner og barn. Ta gjerne en titt på vår aktivitetskalender her.

Med dette ønsker vi alle sammen en god sommer!

Viktig debatt på lunsjseminaret "Avverging eller tystersamfunn?"

Viktig debatt på lunsjseminaret "Avverging eller tystersamfunn?"

Tirsdag, 25. juni inviterte vi til lunsjseminar på Litteraturhuset. På tapetet stod en diskusjon om regjeringens lovendringsforslag knyttet til avvergingsplikten og saker om kjønnslemlestelse. Stort oppmøte og gode diskusjoner gjorde seminaret til et godt faglig påfyll for alle som var til stede.

Les mer...

---

Politisk engasjement blant kvinner og unge jenter på MiRA-Senteret!

En rekke politikere som stiller til valg i Oslo til høsten har denne våren blitt invitert til dialogmøter MiRA-Senteret. Her har de blitt møtt av en gruppe engasjerte kvinner som har delt av sine erfaringer og problemstillinger som de opplever i sin hverdag og sammen har vi drøftet hvilke politiske virkemidler som er best egnet til å løse utfordringene vi står overfor i Oslo framover.

Les mer...

---
Arbeidsfremming eller gratis arbeidskraft?

Arbeidsfremming eller gratis arbeidskraft?

Arbeidsledighet er et økende problem i dagens samfunn. For noen har NAV sin praksisplassordning blitt en viktig inngangsport til arbeidslivet, men for mange andre har dette utviklet seg til å bli en daglig kamp der man opplever å bli gående år etter år uten videre avtale om fast ansettelse. Vi mener det er på høy tid at det blir rettet sterkere fokus på maktrelasjonene i samfunnet som muliggjør denne typen for arbeidslivsdiskriminering.

Les mer...

---
Viktige informasjonsformidlere av førstehjelpskunnskap!

Viktige formidlere av førstehjelps-kunnskap!

Gjennom prosjektet «Kompetente og trygge minoritetskvinner – en viktig ressurs i førstehjelpsberedskapen» setter vi minoritetskvinner i førersete for både kunnskapshevingen og videreformidlingen av førstehjelpskompetanse lokalt og nasjonalt. Vi ser at den indre motivasjonen kvinnene har fått gjennom og selv delta på svømming, førstehjelpskurs og bidra inn i informasjonsbrosjyre rettet mot minoritetskvinner gjør dem til viktige ressurspersoner som kan styrke et langsiktig beredskapsarbeid.

Les mer...