MiRA-Senteret inviterer til årets nasjonalkonferanse med temaet: 

«Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner i endring».

Tid: 22. oktober 2019, kl. 08:30 – 16:30
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo.

---
---