Nyhetsbrev fra MiRA-Senteret september 2019

En svært spennende høst står for døren. I denne månedens nyhetsbrev minner vi om våre to jubileumsarrangement i oktober og ber alle interesserte og å melde seg på, da plassene nå begynner å fylle seg opp. Du kan også lese våre innspill til to høringer fra Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartetmentet og få et innblikk hvordan MiRA-Senteret gjennom den landsdekkende kampanjen: «Jeg bestemmer over kroppen min!» setter fokus på viktigheten av å snakke om kropp, seksualitet og grensesetting og gjennomfører erfaringsutveksling med hjelpeapparatet. 

---
Årets nasjonalkonferanse nærmer seg!

Årets nasjonal-konferanse nærmer seg!

Bli med når MiRA-Senteret samler anerkjente fagpersoner, samfunnsdebattanter og politikere til en dagsaktuell debatt om familiedynamikk, ungdomstid og samfunn i endring. Årets nasjonalkonferanse nærmer seg og har du ikke meldt deg på ennå er det lurt og gjøre det nå for å sikre seg plass.

Tid: 22. oktober 2019, kl. 08:30 – 16:30
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo.

Les mer...

MiRA-Senteret inviterer til festaften!

MiRA-Senteret inviterer til festaften!

I tre tiår har MiRA vært et senter for minoritets-kvinnekamp og dette skal vi jo feire! Den 27. oktober klokken 18:00 åpner vi dørene til Cosmopolite Scene i Oslo for en fantastisk jubileumsfest.

Les mer...

---
Effektivisering av UDI truer rettsikkerhet og personvern

Effektivisering av UDI truer rettsikkerhet og personvern

Den siste måneden har regjeringen kommet med flere forslag til hvordan saksbehandlingen til UDI skal forenkles og effektiviseres. MiRA-Senteret er kritisk til denne effektiviseringen og har den siste måneden skrevet to høringsuttalelser der vi utdyper hvorfor vi mener regjeringens forslag er en trussel mot rettssikkerheten på utlendingsfeltet.

Les mer...

---
Jeg bestemmer over kroppen min!

Jeg bestemmer over kroppen min!

MiRA-Senteret har i de seneste årene opplevd et økt antall henvendelser fra helsepersonell fra rundt om i landet med spørsmål, blant annet knyttet til seksuell helse, kropp, reproduktive rettigheter og metoder for å snakke om tabubelagte temaer.

Gjennom den landsdekkende kampanjen: «Jeg bestemmer over kroppen min!» setter vi fokus på viktigheten av å snakke om kropp, seksualitet og grensesetting og gjennomfører erfaringsutveksling med hjelpeapparatet.

Les mer...

---