---
Når skal MiRA-Senteret få øremerkede driftsmidler fra Oslo Kommune? Er ikke 30 års innsats nok?

Når skal MiRA-Senteret få øremerkede driftsmidler fra Oslo Kommune? Er ikke 30 års innsats nok?

Oslopolitikere lovpriser MIRA-Senterets innsats for minoritetskvinner, men avslår søknaden om driftsmidler. I 30 år har MIRA-Senteret vært et ressurssenter og et møtested for minoritetskvinner i Oslo – et sted å drøfte felles erfaringer og utfordringer for et mangfoldig Oslo. Her har minoritetskvinner kunnet styrke hverandre i kampen for reell likestilling og mot diskriminering. Dette arbeidet er lovprist av politisk ledelse i Oslo kommune. Likevel øremerkes ikke driftstilskudd til virksomheten.

Les mer...

---