MiRA-Senterets informasjonstelefon om Korona-krisen åpen fra 23.mars!

---
MiRA-Senterets informasjons- telefon!

MiRA-Senterets informasjons- telefon!

Fra mandag 23. mars åpner MiRA-Senteret informasjonstelefon om korona-krise for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Husk at virus ikke skiller mellom svart og hvit, mellom flyktninger og innfødte. Det er vi mennesker som stigmatiserer og diskriminerer andre som ikke ligner på oss.

Les mer.