Det har vært en spesiell tid for oss alle, også for oss på MiRA-Senteret, men vi fortsetter allikevel med vårt Empowerment arbeid for og med minoritetskvinner.

I denne utgaven av vårt nyhetsbrev kan du lese MiRA-Senterets betraktninger om den strukturelle marginalisering gjennom korona-tiltakene. 

Vi ønsker alle våre lesere en god påske!

Strukturell marginalisering gjennom korona-tiltakene

Strukturell marginalisering gjennom korona-tiltakene

Etter at koronakrisen traff Norge, har regjeringen kommet med en rekke tiltakspakker. Tiltakspakkene blir delt ut til trengende samfunnsaktører i en rekke bransjer for å dekke ulike behov skapt av koronakrisen. Ett av behovene som regjeringen nå har blitt oppmerksom på, er å sørge for at informasjonen om korona-viruset når fram til hele minoritetsbefolkningen. Dermed har turen kommet til de frivillige organisasjonene på integreringsfeltet.

Les mer.

---