Vi går alle gjennom en svært krevende tid der mye av vår hverdag har blitt snudd på hodet. Da er det viktig å huske på at vi alle har en viktig rolle i en felles dugnad. 

I denne utgaven av vårt nyhetsbrev kan du lese om våre betraktninger knyttet til at andelen korona-smittede er ekstra høy blant innvandrere og vi deler våre tanker og erfaringer knyttet til skolestenging og viktigheten av å følge og stole på myndighetenes  råd nå når Norge gradvis er i ferd med å åpnes igjen. 

Ta vare på hverandre!

---
Innvandrer-befolkningen er ekstra utsatt for smitte

Innvandrer-befolkningen er ekstra utsatt for smitte

I en rekke land rapporteres det om at andelen korona-smittede er ekstra høy blant innvandrere sammenliknet med resten av befolkningen. Dette gjelder også i Norge. I uka før påske var 37 % av dem med påvist smitte, utenlandskfødte. Den høye andelen smittede i innvandrerbefolkningen kan lede til antagelser om at innvandrerbefolkningen er dårligere til å følge myndighetenes smittevernråd. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det er trolig mange og sammensatte grunner til at smitten sprer seg raskere i innvandrerbefolkningen enn ellers i samfunnet.

Les mer...

---
Norge i ferd med å åpnes igjen – aller først for de minste barna!

Norge i ferd med å åpnes igjen – aller først for de minste barna!

Siden 12.mars har vi levd med de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, og rett før påske fikk vi bekreftet fra regjeringen at smittetallene i Norge nå går ned. Med det fikk vi også gladnyheten om at Norge gradvis kan begynne å åpne igjen. Barnehagene er først ute og deretter skolene fra 1.-4.trinn, til stor glede for mange, men også til stor bekymring for noen.

Les mer...