En spennende høst står for døren og i månedens nyhetsbrev inviterer vi både til rapportlansering av MiRA-Senterets utredning "Sosial ulikhet i krisetider" den 24. september og til vår årlige nasjonalkonferanse "Mange stemmer-felles kamp!" 19. november.

Dere kan også lese om MiRA-Senterets arbeid for styrket fysisk og psykisk helse i vår og sommer og høre ny podkast i serien: "Korona-timen". Denne gang om solidaritet og fellesskap. 

Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt?Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

MiRA-Senteret lanserer den 24. september utredningen "Sosial ulikhet i krisetider!"

Les mer...

---
En krevende tid der nærhet på avstand er viktig!

En krevende tid der nærhet på avstand er viktig!

MiRA-Senteret har i en årrekke jobbet med forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. I korona-perioden har vi sett at manges psykiske helse har blitt forverret og for MiRA-Senteret har det vært svært viktig å kunne tilby workshops og helseforebyggende tilbud blant annet gjennom være en samtalepartner over telefon og gjennom aktiviteter for dem som har hatt tunge dager, følt på ensomhet og redsel.

Les mer...

---
HOLD AV DATOEN!

HOLD AV DATOEN!

MiRA-Senteret inviterer til vår årlige nasjonale rundebordskonferanse.

«Mange stemmer- felles kamp!» - Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Hold av datoen!

Les mer...

---

MiRA-Senterets podkast - "Korona-timen"- Solidaritet og fellesskap

Ny podkast i MiRA-Senterets podkast-serie: "Korona-timen" er nå ute! https://youtu.be/JFowI_EQaQw Hvordan har de mest sårbare gruppene blitt rammet av korona-pandemien og hvordan kan vi være solidariske uten å tråkke ned på de viktige sakene som skjer i samfunnet vårt? I denne episoden samtaler leder, Fakhra Salimi med samfunnsviter og avdelingsleder for Uloba Independent Living om hvordan ulike former for solidaritet …

Les mer...