En spennende høst står for døren og i månedens nyhetsbrev kan du blant annet lese et spennende leserinnlegg av Eva Marie Kanzler om ytringsfrihet. Du kan også lese om hva som skjer når UDI skal kvalitetsvurdere kjærlighet.

24. september lanserer vi rapporten: Sosial ulikhet i krisetider. Arrangementet er nå fullt, men det er fortsatt mulig å melde seg på Live-stream.

Ytringsfrihet eller statsstøttet høyre-ekstremisme?

Ytringsfrihet eller statsstøttet høyre-ekstremisme?

Sian sin demonstrasjon foran Stortinget har skapt mye debatt og mange overskrifter. Ikke fordi de sprer rasisme, hat og frykt. Ikke fordi de tråkker på en stor del av den norske befolkningen ved å fornærme og krenke gjennom ord og handlinger – som å spytte på og rive i stykker koranen. Eller rope ut groteske slagord som egentlig handler om etnisk og religiøs utrenskning. Eller stå foran symbolet på norsk statsmakt med hakekors i ryggen og norsk politi som skjold. Men fordi demonstrantene ikke har kunnet styre seg. Har blitt forbanna. Har skjelt ut politiet og oppført seg skammelig.

Les mer...

---
Følg på Live-stream! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Følg på Live-stream! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Program ute nå! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt?Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

MiRA-Senteret lanserer den 24. september utredningen "Sosial ulikhet i krisetider!"

Les mer...

---
Hva skjer når UDI bestemmer seg for å kvalitetsvurdere kjærlighet?

Hva skjer når UDI bestemmer seg for å kvalitetsvurdere kjærlighet?

MiRA-Senteret har fulgt innvandringsdebatten tett i mange år og vi ser at reglene for familieinnvandring stadig innskrenkes av politikere og at det særlig er kvinner og minoriteter som rammes negativt av den politiske maktkampen. Men hva skjer når Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) går lenger enn politikken og lovene? Hva skjer når utlendingsmyndighetene tillegger seg selv et mandat til å kvalitetsvurdere kjærlighet? Jo, da er det mange som ikke klarer å overbevise utlendingsmyndighetene om at deres kjærlighet overgår ønsket om lovlig opphold i Norge. Og når kjærlighetserklæringen ikke strekker til, da utvises man gjerne også fra både Norge og store deler av Europa.

Les mer...

---
Likeverdige helsetjenester – også for minoritetskvinner

Likeverdige helsetjenester – også for minoritetskvinner

I Norge har det vært en overordnet helsepolitisk målsetting at helsetjenestene skal være likeverdige og at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester. Dette er understreket i en rekke Stortingsmeldinger og andre helsepolitiske dokumenter. Allikevel opplever mange minoritetskvinner at de ikke får et likeverdig helsetilbud.

Les mer...