---
Program ute nå! Velkommen til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse

Program ute nå!

Velkommen til MiRA-Senterets nasjonal-konferanse

Har minoritetskvinners stemme endret maktforholdene i kvinnebevegelsen? Hva hindrer unge kvinner med minoritetsbakgrunn til å ta plass i det offentlige rom? Hvorfor er det avgjørende for minoritetskvinner at et interseksjonelt fokus inkluderes i den norske likestillingspolitikken?

Dette er noe av det vi skal diskutere på årets nasjonalkonferanse:
«Mange stemmer- felles kamp!» - Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Påmeldingsfristen er 6.november, så meld deg på i dag!

Samfunnssalen er et stort lokale med god atmosfære og kapasitet til over 200 personer. Grunnet korona-situasjonen har vi redusert antallet deltakere betraktelig slik at vi alle skal kunne holde god avstand og følge myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Les mer...