MiRA-Senterets nyhetsbrev desember 2020

Da var det tid for årets siste nyhetsbrev fra MiRA-Senteret. Det har vært et annerledes og krevende år, men også et år der vi har funnet fellesskap på nye måter. Vi avslutter året med et innholdsrikt nyhetsbrev som også viser viktigheten av et komplekst likestillings- og rettighetsarbeid. MiRA-Senteret kjører opprop mot økt botidskrav og du kan lese om vår erfaring med brudd på veilednings- og opplysningsplikten. Du kan også lese om at H.M.Dronning Sonja har takket ja til å være MiRA-Senterets beskytter også kommende periode, en kompetansehevende digital nasjonalkonferanse og en vev på Senteret som har bidratt til kreativitet og glede gjennom et krevende år.

Vi vil med dette også benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig GOD JUL og gleder oss til et nytt spennende år. Ta vare på hverandre!

---
Hvem blir ofret i budsjettforliket? Bli med oss og si NEI til økt botidskrav!

Hvem blir ofret i budsjettforliket? Bli med oss og si NEI til økt botidskrav!

Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en svært bekymringsfull utvikling at rettigheter med store konsekvenser for likestilling og integrering ofres på denne måten.

Les mer...

---
Brudd på veilednings- og opplysningsplikten

Brudd på veilednings- og opplysningsplikten

Som forvalter av mange av velferdsstatens viktigste ordninger er NAV pliktig til å gi veiledning og informasjon til borgerne om hvilke rettigheter og plikter de har, og hvordan de kan oppnå disse. Dessverre er vår erfaring at denne veiledningsplikten daglig brytes overfor personer med minoritetsspråklig bakgrunn. I dag blir mange eldre og minoritetsspråklige med svake språk- og digitale ferdigheter prisgitt den hjelpen de kan få fra familie eller naboer til å kommunisere med, og få ytelser fra NAV. For personer som allerede er i usunne avhengighetsforhold bidrar dette til å styrke avhengighetsforholdet og gjøre dem enda mer utsatt for vold og utnytting.

Les mer...

H.M.Dronning Sonjas beskytterskap inspirerer videre

H.M.Dronning Sonjas beskytterskap inspirerer videre

MiRA-Senteret mottok i 2016 H.M. Dronning Sonja sitt beskytterskap. En annerkjennelse som har bidratt til og både styrke Senterets arbeid med flerdimensjonal likestilling og inspirert en rekke minoritetskvinner til å fortsette sitt viktige arbeid i nærmiljøene. Når både et nytt år og en ny beskytterskapsperiode nå står for døren er MiRA-Senteret svært takknemlig for at vi får fortsette det viktige samarbeidet med Dronningen.

Les mer...

---
Kompetansehevende digital nasjonalkonferanse

Kompetanse-hevende digital nasjonal-konferanse

Hvordan har minoritetskvinners stemmer bidratt til å endre kvinnebevegelsen? Hvilke muligheter og begrensninger setter føringer for unge stemmers mulighet til å ytre seg i dag? Og hva kan vi sammen bidra med for å gi alle kvinner de samme representasjonsmulighetene i det offentlige rom? Dette var noen av temaene som ble diskutert da MiRA-Senterets arrangerte vår årlige nasjonalkonferanse «Mange stemmer …

Les mer...

---
Mangfold og kreativitet skaper glede i en vanskelig tid for mange

Mangfold og kreativitet skaper glede i en vanskelig tid for mange

Dette året har vært tøft år for de fleste av oss. Isolasjon og sosial distansering har begrenset våre muligheter til å delta i sosiale settinger og arenaer store deler av året som har gått. MiRA-Senteret har alltid vært et fristed og nyskapning for kvinner med minoritetsbakgrunn, og 2020 var intet unntak.

Les mer...