MiRA-Senteret inviterer deg til seminaret «Minoritetskvinner og likestillingsutfordringer»Litteraturhuset mandag 3.mars kl. 12.00 – 15.00.

MiRA-Senteret er et nasjonalt ressurssenter, en nettverksorganisasjon og et møtested for unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Senterets arbeider for reell likestilling der alle mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, kultur og seksualitet, har like muligheter og rettigheter.

I forkant av den internasjonale kvinnedagen, 8.mars, ønsker MiRA-Senteret å rette søkelyset mot minoritetskvinners likestillingsutfordringer og deres rettigheter i Norge. Vi vil diskutere viktige temaer som retten til arbeid og utdanning, retten til familiegjenforening med mer.

Samtidig som vi retter søkelyset mot minoritetskvinners likestillingsutfordringer, ønsker vi også å vise deres styrke og ressurser. Da vi startet tiltaket «Mødre som veiledere i sine egne lokale miljøer» i 2013, viste kvinner stor interesse for å få mer kunnskap om deres nye hjemland Norge. Tiltaket har økt mødre med minoritetsbakgrunn sin kunnskap om barns rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, hjulpet dem med å mestre stress og styrket kvinnenes nettverk i lokalmiljøet. Over 150 kvinner med minoritetsbakgrunn benyttet seg av kursvirksomhet og det var 16 mødre som engasjerte seg i å bli veiledere og starte opp egne mødre grupper i sine lokalmiljøer i 2014. Vi ønsker å gi disse kvinnene diplom for deres innsats og har invitert Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å dele diplomer slik at andre minoritetskvinner blir inspirert.

I den anledning ønsker vi å invitere deg til et spennende seminar om likestillingsutfordringer blant minoritetskvinner og hvordan vi skal styrke kvinnenes muligheter og rettigheter på arbeidsmarkedet og ellers i samfunnet.
999568 10153383916230693 1414819158 n Bli med MiRA-Senteret å feire mangfold og glede i likestillingsarbeidet!

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding!

Program:

12:00 Mingling

12:20 Musikkinnslag

12:30 Velkommen

         v/ Leder av MiRA- Senteret Fakhra Salimi

12:40 «Minoritetskvinner og likestillingsutfordringer- Hva gjør staten?»

           Statssekretær Maria Hoff Aanes

12:50 Utdeling av diplom

13:00 «Å styrke kvinner/mødre, er å styrke hele familien»

           Hanaa Elvahhabi, fra veiledergruppa.                

13:15 Pause

13:30 Mangfold i kvinnebevegelse !

          Margunn Bjørnholt, Norges kvinnelobby

13:45 Inspirasjonsinnlegg: «Å skape rollemodeller»

         Rowena B. Teodocio, enhetsleder Enhet for mangfold og integrering.                          

14:00 Inspirasjonsinnlegg: «Å styrke minoritetskvinners egen styrke»

          Tone Tellevik Dahl, leder Helse og sosialkomiteen, Oslo kommune

14:15 «Minoritetskvinner og likestillingsutfordringer»

          Leder, Fakhra Salimi

14:30 Diskusjon/ spørsmål

15:00 Avslutning

Hjertelig velkommen!