Empowerment gjennom deltakelse                                                                                                          

En stor del av MiRA-Senterets empowerment-arbeid er aktivitetdrevet. Vi driver en rekke aktiviteter og holder kontakt med nettverket av minoritetskvinner, offentlige institusjoner og media. Vi ønsker at Senteret skal fungere som en informasjonskanal  og et møtested mellom enkeltindivider, grupper og institusjoner i samfunnet.

MiRA-Senteret er et sted av og for brukere. Det er dette som gjør oss så unike. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å synliggjøre minoritetkvinners deltakelse i ulike samfunnsarenaer. På denne måten arbeider vi for et likestilt og mangfoldig samfunn. Sammen, arrangerer vi derfor mange ulike aktiviteter og utflukter.

Åpent hus på MiRA-Senteret                                                                                                                       Julefest

MiRA-Senteret inviterer kvinner  og unge jenter med minoritetsbakgrunn til åpent hus hos oss hver onsdag mellom 15.00 og 19.00. Hensikten med disse kveldene er at kvinner skal komme sammen og bli kjent med hverandre i hyggelige omgivelser. Dette er en viktig arena for sosial nettverksbygging. Vi arrangerer ofte aktiviteter disse kveldene, blant annet språkkafé, rettighetsinformasjon og quiz.

                                                                                            

Dialogmøter, kurs og rettighetsinformasjon

I tillegg til åpent hus arrangerer MiRA-Senteret også mange andre spennende og varierte aktiviteter. Vi har blant annet dialogmøter mellom minoritetskvinner og politikere, foredrag og kurs med fagpersoner, rettighetsinformasjon, språkkafé, dansetimer  og mye mer. Vi driver også egne aktiviteter for unge jenter i nettverket.

Hvis du ønsker mer informasjon, ønsker å delta på aktiviteter eller har egne ideer om hva som burde være av tilbud og aktiviteter? Kontakt oss eller se vår aktivitetskalender!