HØST 2006

Mela og hennamaling workshop
18/8–20/8

Kurs: Magedans 1
24/8, hver tirsdag i perioden 29/8–17/10

Kurs: Magedans 2
19/10, hver tirsdag i perioden 24/10–12/12

Åpne kvelder
24/8, 19/10

Internasjonal torgdag
2/9

Kurs: Taekwondo og selvforsvar
16/9, 17/9, 24/9

Temakveld
21/9

Workshop: Endring som ressurs
23/9

Samtalegrupper
4/9, 20/9, 5/10, 20/10, 22/11

Kurs: Ta ordet
14/10

Konferanse om psykisk vold
4/11

Vinterverksted
19/11

Filmkveld
29/11�