MiRA-Senteret arrangerer kurs om arbeid med minoritetsfamilier med spesielt fokus på vold i nære relasjoner.

Nova-rapporten om ”Vold og overgrep mot barn og unge” viser at risikoen for å bli utsatt for grov vold fra foreldre er betydelig større for barn og unge med foreldre med innvandrerbakgrunn. MiRA-Senteret har lenge vært klar over at dette er et alvorlig samfunnsmessig problem som har ekstra store utfordringer knyttet til seg i forhold til minoritetsmiljø og barn med minoritetsbakgrunn derfor ønsker vi å arrangere kurs hvor vi setter søkelyset på denne problemstillingen.

Temaet for kurset er: Kommunikasjon mellom minoritetsfamilier og hjelpeapparatet

Kursleder er Jamil Syed. Syed er ansatt i Fagsenter for barn og unge i bydel Alna og jobber tett opp mot barnevernet. Han jamilarrangerer ICDP kurs, foreldreveiledning for minoritetsforeldre.

Deltakerne vil få et innblikk og en ytterligere forståelse av de problemstillinger og utfordringer som knytter seg til arbeid med familier som opplever vold. Det vil bli lagt vekt på minoritetskvinners egne erfaringer og opplevelser. Gjennom økt forståelse av målgruppen ønsker MiRA-Senteret å produsere positive og produktive resultater i arbeidet mot vold i familien.

 

Dato: 13.juni

Tid: 1000-1200

Sted: MiRA-Senteret, Storgt 38 4.etg

Påmeldingsfrist er mandag 11.juni.
For påmelding ring 22 11 69 20 eller send e-post til krisehjelp@mirasenteret.no