mira_logo_25_10_2010_72b

Jobber du med minoritetsspørsmål eller vold i nære relasjoner?

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn ønsker å invitere institusjoner og fagpersoner til en nasjonal dialogkonferanse om menns engasjement i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn.

Dato: Fredag 25. november 2011
Tid: 8.30 – 16.30
Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo

Dialogkonferansen legger hovedvekt på:

•    Hvordan engasjerer vi menn med minoritetsbakgrunn i likestillingsarbeid?
•    Er vold mot kvinner et spørsmål om ære?
•    Forebyggende arbeid mot vold mot kvinner blant unge menn med minoritetsbakgrunn.


MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en landsomfattende nettverksorganisasjon som arbeider for reell likestilling og juridiske rettigheter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi driver et omfattende informasjonsarbeid, arrangerer sosiale og kulturelle aktiviteter, tilbyr krisehjelp og rådgivning, og er en kompetansebank i spørsmål som angår kvinner med minoritetsbakgrunn. I over 20 år har senteret jobbet med tematikk relatert til vold i nære relasjoner. Med denne konferansen ønsker vi å også engasjere menn i dette arbeidet.

I en tid da temaet vold i nære relasjoner får mye faglig oppmerksomhet og ikke er like tabubelagt som tidligere, er tiden inne for å engasjere mennene, også de med minoritetsbakgrunn. Fortsatt dominerer menn voldsstatistikken. Bør menn ta et spesielt ansvar for å engasjere seg i det forebyggende arbeidet? Hvordan motivere menn i slike spørsmål? Dette er blant spørsmålene vi ønsker å utforske i løpet av konferansen. Vi håper at en slik konferanse med åpen og uredd dialog mellom ulike faginstanser, organisasjoner, etater og andre interesserte, sammen med ulike grupper menn med minoritetsbakgrunn, kan peke ut noe av veien videre – samt initiere et videre samarbeid mellom ulike instanser og organisasjoner i Norge og Norden.

Dersom du ønsker faglig påfyll innen voldsproblematikk og minoritetsspørsmål, vil denne konferansen ha mye å tilby. Innledninger og workshops holdes av nasjonale og internasjonale fagpersoner på området.

 

Program:

08:30: Registrering – Te og kaffe

09:00: Underholdning – Busi Ncube, Mbira-musiker fra Zimbabwe

09:15: Åpning ved Statsråd Audun Lysbakken  

09:45: ”Nasjonal Dialogkonferanse: Menns engasjement i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn” Fakhra Salimi, leder av MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

10:15: ”Er likestilling mellom kjønnene også menns ansvar? Hvordan engasjerer vi menn med minoritetsbakgrunn i likestillingsarbeid?” Akhtar Chaudry, Stortingsrepresentant

10:45: Pause

11:00: Does religion endorse violence against women? How to engage men in the prevention of domestic violence.” Fuad Nahdi, leder av Radical Middle Way (England)

12:00: Lunsj

13:00:  ”Sinnemestring og menns vold mot kvinner” Hvitt Bånd / Reform Ressurs-senter for menn

13:30: ”Erfaringer fra forebyggende arbeid mot vold mot kvinner blant ungdom med minoritetsbakgrunn”. Bashe Musse, Leder av Somalisk Nettverk Norge

14:00: ”Er vold mot kvinner et spørsmål om ære? Erfaringer fra Sharafs Hjälter i forebyggende arbeid mot vold mot kvinner blant unge menn med minoritetsbakgrunn” Zubeyde Demirörs, Sharafs Hjälter (Sweden)

 

15:00: Workshops:

Hvordan hjelpe menn med sinnemestring?

Er vold mot kvinner et spørsmål om ære?

Bifaller religion vold mot kvinner?

 

16:00: Diskusjon i plenum

 

16:30:Konklusjon

 

Velkommen!

Konferanseavgift er kr. 300. For studenter/arbeidsledige:100 kr. Du kan betale inn til kontonr. 1607.55.52665, eller be om å få tilsendt faktura. Vi håper dere holder av datoen og sender påmelding til prosjekter@mirasenteret.no innen 22. november.