Image

Djulaha! Om å forstå annerledeshet
Loveleen Kumar, Høyskoleforlaget 2001

Djulaha, eller teppevever som det heter på godt norsk, er en bok for alle. Den er enkel og oversiktlig med en innholdsfortegnelse som sier alt. Dersom du lurer på noe i ditt møte med mennesker fra andre kulturer, slå opp i denne boken.

Boka har en egen del for fagpersonell, men også en generell del. Som Loveleen Kumar sa under pressekonferansen onsdag 7. august 2001 i forbindelse med utgivelsen av boken: «selv naboen kan ha nytte av denne boka».

Djulaha er opprinnelig et dikt skrevet av den indiske filosofen og lyrikeren Gulzar. I dette diktet spør Gulzar teppeveveren om han ikke kan lære ham «kunsten å knytte bånd» slik at alle tråder «forenes på en slik måte at jeg bevarer mitt eget mønster og min særegenhet».

Denne boka er Loveleen Kumars svar. Gjennom Djulaha viser hun hvordan møtet mellom ulike kulturer kan foregå uten altfor mange komplikasjoner. Så er det noe du lurer på, les boken!

Anmeldt av Rahima Parvin, MiRA-Magasinet 2/2001