Image

Mødrenes kontinent
Torild Skard, Pax 2001 

– Mødrene er Afrikas fremtid

Torild Skard har skrevet bok om sine opplevelser fra tiden som regionaldirektør for UNICEF, FNs barnefond. Skard var ansvarlig for UNICEFs arbeid i 23 land i Vest- og Sentral-Afrika, og hun har skrevet en spennende og svært interessant bok om gleder og tragedier på verdens fattigste kontinent.

Undertittelen på boka er «Blant jentebruder, helbredere og barnesoldater i Vest- og Sentral-Afrika», og Skard understreker med det sitt fokus på kvinners og barns historie og liv.

Mødrenes kontinent viser oss hvor annerledes verden ser ut fra sør. Forfatteren nevner konkret utfordringen som lå i å bryte ut av «VIP-bobla» hun levde i, et vakuum med hvite vestlige mennesker, overklasse og sosial avstand til afrikanerne. Hun sier at hun følte hun var i Afrika – og likevel ikke i Afrika, på samme tid. Skard forteller fra en hvit kvinnes perspektiv, men hun forteller den svarte kvinnes historie. Kvinnene er Afrikas fremtid.

Vest- og Sentral-Afrika er et område som har vært utsatt for grusomme tragedier, både gjennom naturkatastrofer og gjennom menneskeskapt undertrykkelse og ondskap. Tørke, avlingsvikt og sult tar livet av mange menensker hvert år. Krig ødelegger unge gutter som ofte blir tvunget til å være soldater, og den fratar mange jenter en barndom gjennom voldtekter og andre psykiske og fysiske overgrep. Skard forteller om situasjonen for Afrikas kvinner og barn, samtidig som hun fokuserer på det positive og muligheten for bedrede levekår gjennom utdanning og samarbeid.

Skards bok omhandler naturlig nok UNICEFs arbeid i Afrika og hennes egne erfaringer med dette. Hun beskriver ulike tiltak for eksempel innen grunnutdanning, helseopplæring, vaksinering av barn og arbeid mot omskjæring av jenter. Skard roser blant annet UNICEFs forståelse av situasjonen, uten å miste erkjennelsen om at mye av den vestlige verdens bistand i Afrika har vært feilslått og mislykket. Hun beskriver UNICEF som en organisasjon som lytter til befolkningen, som forstår deres behov og ønsker. Vaksinering er for eksempel bare en del av arbeidet. Det er ikke polio barna i Afrika dør av, sier forfatteren. Det er underernæring, diaré og akutte luftveisinfeksjoner, malaria og aids.

Skard har bakgrunn fra UNESCO, og hun har jobbet som eksedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Hun har skrevet flere bøker om kvinnespørsmål og om barn og unge. Endelig fokuserer hun på Afrika og dets stolte kvinner. Forfatteren har i Mødrenes kontinent blandet faglig kunnskap med opplevelser, erfaring og følelser. Hun stiller spørsmål ved tradisjonell vestlig bistand, samtidig som hun lytter for å lære mer. Skard skriver med ydmykhet om de menneskene hun har møtt, om de sterke kvinnene som tar ansvar for barna sine og for deres fremtid, om de modige barna som lever alene uten foreldre, og om alle afrikanerne som jobber for å trygge kontinentets fremtid.

Anmeldt av Anne Brude, MiRA-Magasinet 2/2001