Image

Nigger – The Strange Career of a Troublesome Word
Randall Kennedy, Pantheon books, New York 2002

– En viktig bok!

Det har foregått en intens debatt i Norge om bruken av ordet nigger i lang tid. Mange har ment at dette ordet er det mest fornærmende og undertrykkende ordet man kan bruke overfor, og om, svarte mennesker. Det afrikanske miljøet har reagert skarpt hver gang ordet har dukket opp i en tekst, i filmsammenheng eller andre steder.

Årsaken til at svarte mennesker har reagert på n-ordet, som det vanligvis blir kalt, er ordets historiske bakgrunn. I USA ble mennesker fra Afrika brakt inn som slaver, og de opplevde mye trakassering på alle områder. De hvite slaveeierne brukte også betegnelsen «nigger» for å degradere svarte mennesker. I starten av frigjørings- og borgerrettighetsbevegelsens historie, kjempet svarte mennesker for å fjerne språkuttrykk som diskriminerte dem. En tidlig, men kraftig reaksjon på dette ordet kom allerede i 1939 da David O. Selznick mottok hundrevis av brev fra afroamerikanere som oppfordret ham til å fjerne alle referanser til ordet nigger i hans kommende film Tatt av vinden. I utgangspunktet ønsket Selznick å løse problemet ved å sørge for at bare svarte mennesker brukte n-ordet i filmen, men da han ble gjort oppmerksom på intensiteten i afroamerikanernes følelser, besluttet han å forby ordet fullstendig i filmen.

Svarte mennesker har vunnet mange seire etter dette for å få fjernet ordet fra vokabularet. Randall Kennedys bok Nigger – The Strange Career of a Troublesome Word er et viktig bidrag til denne følelsesintense debatten som fortsetter i vår tid. Boka er en historisk analyse av bruken av n-ordet fra slaveriets tid da ordet kun ble brukt i negativ sammenheng, til i dag, når ordet blir brukt av artister, musikere og andre som ønsker å omgjøre det til et positivt begrep.

Kennedy gir eksempler på hvordan vi knytter forskjellige opplevelser og meninger til begrepet, og hvordan vi ser på det fra ulike ståsteder. I følge forfatteren mener de som ønsker å fjerne ordet fra vårt vokabular at all bruk av nigger er sårende og galt, og at det burde bli bannlyst av verdenssamfunnet. Han beskriver dette med et sitat fra Langston Hughes, som i 1940 sa:

For fargede mennesker av alle klasser er ordet nigger som en rød klut for en okse. Det spiller ingen rolle om det brukes riktig eller galt, ironisk eller alvorlig, av nødvendighet eller for realismens skyld, eller kun for humorens skyld. Negere liker ikke ordet i bøker, skuespill eller andre steder, uansett om boka eller skuespillet er sympatisk i behandlingen av de grunnleggende raseproblemene. Det er nemlig slik at ordet nigger for oss fargede er et samlet uttrykk for alle de bitre årene med fornærmelser og slit i USA (s.161).

Kennedy mener at Hughes her overgeneraliserer problemstillingen. I følge forfatteren reagerer ikke alle svarte på den måten Hughes beskriver. Kennedy hevder også at Hughes selv var positiv til romanen Nigger Heaven, skrevet av Hughes’ venn Carl Van Vechten, uten å kritisere tittelen på boka. Hughes var også klar over at svarte bruker n-ordet mye oftere når de er i sitt eget miljø. I vår samtid er Bill Cosby en av dem som angriper bruken av ordet nigger, også når svarte bruker det selv. Cosby mener at ordet, også fra artisters munn, skader og sårer alle svarte. Han frykter at hvite folk vil gjenoppleve en overlegenhet og få forsterket sine negative inntrykk av svarte mennesker når afroamerikanere i forskjellige sammenhenger bruker n-ordet uten å vurdere konsekvensene. Kennedy mener at Cosbys frykt skyldes antagelsen om at hvite, særlig amerikanere, ofte mangler en dypere historisk kunnskap som er nødvendig for å forstå følelsene svarte amerikanere har i forhold til ordet. På den annen side mener Cosby at en del hvite mennesker ofte tar ting så bokstavelig at de vil ha vanskeligheter med å se ironien eller humoren i bruken av n-ordet.

Forfatteren mener at uansett hvordan debatter utvikler seg til daglig, er det mange svarte som har tatt ordet nigger tilbake og forandret det til et positivt begrep. Det er viktig for hvite folk å være følsomme og lytte til svarte mennesker og deres begrunnelser for ikke å bruke n-ordet i alle sammenhenger. Kennedy poengterer også at svarte, i likhet med andre undertrykte grupper som kvinner eller homofile og lesbiske, til en viss grad har tatt ordet tilbake, og bruker det ironisk. Boka er veldig nyttig lesning for å klargjøre de følelsesmessige og politiske implikasjonene av ordet «nigger», både historisk og i vår samtid. Boka drøfter også dette ordet i relasjon til ytringsfrihet, til å forby bruk av rasistiske uttrykk, språklig frihet, i forhold til rettsapparatet, i bruk på scenen, politisk bruk og misbruk av ordet. Boka er sterkt anbefalt som oppslagsbok, og som et viktig bidrag i forståelsen av debatten også i Norge.

Anmeldt av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet 2/2002