Image

Where women have no doctor – a health guide for women
August Burns, Ronnie Lovich, Jane Maxwell og Katherine Shapiro, Macmillan Publishers 1997

 «God helse er mer enn fravær av sykdom.
God helse betyr velvære for en kvinnes kropp, sjel og ånd.»

Slik skriver forfatterne av boka Where women have no doctor – a health guide for women.

Halve verdens befolkning er kvinner. De står for to tredjedeler av arbeidstimene i verden, men får bare en tiendepart av inntekten. I lys av disse faktaene kan vi forstå hvorfor millioner av kvinner ikke har råd til å betale lege, selv om det skulle eksistere en i nærheten de kunne besøke. Millioner av kvinner kan ikke en gang drømme om å besøke en lege, ettersom klinikker og sykehus er en luksus de fleste fattige land ikke har penger til å tilby sine innbyggere, i hvertfall ikke utenfor de store byene. Menns helse blir også påvirket av fattigdom og underutvikling, men kvinner er mer sårbare på grunn av mindre makt og lavere status i samfunnet. De mangler grunnkunnskaper om helse ettersom utdannelse og informasjon blir nektet dem. Disse handikapene påvirker kvinners helse helt fra de er små, i tillegg til at de generelt sett er underernærte.

Det er ikke unormalt å gi mat først til mannen og sønnene, for så å gi til døtrene og seg selv. I for eksempel de mest rurale områdene i India drikker kvinner mindre melk enn menn og gutter på grunn av denne praksisen. Vanligvis ender det med dårligere kosthold hos jenter og kvinner, som igjen fører til dårligere helse, større sjanse for å få sykdommer, og for ikke å glemme komplikasjoner ved fødsel. Underernæring, overarbeid og frarøvelse av kontroll over egen kropp gjør kvinnene helsemessig sårbare. Det er sjelden hun selv kan bestemme når hun vil bli gravid, og ved å få mange barn blir kvinnens kropp utvidet. Dette gjør hennes helse mer utsatt enn mannens.

Baksiden av vår moderne verden blir sjelden snakket om, men noen ganger får vi et lite innblikk. Et intervju i en tysk avis tok nylig for seg kvinnenes situasjon i Bangladesh. Mange dør av sykdommer som kunne ha blitt behandlet, men det eksisterer nesten ikke klinikker og leger utenfor Dhaka. Når en jordmor kommer for å hjelpe en gravid kvinne har hun vanligvis ingen utdannelse i faget. Kunnskapen hennes om hva som bør gjøres har hun lært av sin mor og bestemor. I det siste har mange av dem fått helseråd, termometere og informasjon om tabletter som stopper store blødninger. Dette har ført til at dødsraten i forhold til fødsler har gått ned. Men da jordmødrene fikk motorsykler for å kunne dra fort til avsidesliggende landsbyer, ble flere mullaher rystet. En kvinne i full fart gjennom landsbyer på en motorsykkel! Forbedring går ekstra sakte fremover når det kan gagne kvinnene.

Dette er grunnen til hvorfor en helseguide som Where women have no doctor er så viktig. Det begynte som en idé i en liten kvinnegruppe og endte opp som et bemerkelsesverdig internasjonalt samarbeid over fem kontinenter. Med et enkelt språk og over 1000 opplysende tegninger blir boka en kombinasjon av medisinsk håndbok til selvhjelp og en pedagogisk tekstbok om hvordan fattigdom, diskriminering og kultur begrenser kvinners muligheter når det kommer til helse og tilgang på pleie. De 31 kapitlene har overskrifter som «Forstå din kropp», «Jenters helse», «Graviditet og fødsler», «Abort og komplikasjoner ved abort», «Seksuell helse», «Familieplanlegging», «AIDS», «Vold mot kvinner», «Spis deg sunn», «Mental helse» og «Å bli eldre».

Boken er skrevet i samarbeid med kvinner over hele verden, i den forstand at forfatterne har spurt dem om deres helsebehov, helsesyn og vaner. Det er meningen at boken skal bli lest og brukt, men ikke bare av kvinner som har den i bokhylla. Det er en bok som bør bli delt av kvinner. Forfatterne utfordrer sine potensielle eiere: «Hvis du kan lese, kanskje du kunne lese denne boken for noen som ikke kan!» Alle kvinner kan på den måten bli en helsearbeider. Målet er å produsere kunnskapsfrø som kan vokse i områder der det ikke finnes leger eller klinikker, slik at kvinner lærer seg hva som står i veien for god helse i sitt samfunn og forslag for hvordan man kan løse dem. Kvinners helse, som overskriften på det første kapittelet sier, er et samfunnsproblem.

Det en bok som bør spres dit den trengs, som en gave sendt hjem av de som har forlatt landsbyen for å søke muligheter andre steder. Og det finnes ingen copyright-grenser for hvordan den kan spres. The Hesperian Foundation, som står bak publikasjonen, oppfordrer organisasjoner og enkeltmennesker til å kopiere og bruke hvilken som helst del av boken inkludert illustrasjoner, forutsatt at det distribueres gratis og ikke for profitt. Det eneste man må gjøre er å sende en kopi av det materialet man har brukt til: The Hesperian Foundation, 1919 Addison Street, Suite 304, Berkeley, California 94704 USA.

Anmeldt av Everlyn Nicodemus, MiRA-Magasinet 1/2007