Vi trives i vannet!

The following is an excerpt.

  Det er så fint å få være med, sier en av deltakerne ved MiRA-Senterets tilbud om trening i basseng. Svømmetrening er en av mange tilbud på MiRA-Senteret i høst, i samarbeid med bydel Søndre Nordstrand.

Les mer

Dømmes til evig fattigdom!

The following is an excerpt.

Regjeringen har nylig lagt frem forslag om endringer i trygderegelverket, hvor det kuttes i flere velferdsordninger, og særrettigheter for flyktninger oppheves. Man ønsker blant annet å innføre botidskrav på fem

Les mer

MiRA-Senteret i Tromsø

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret holdt foredrag for Tromsø barnevernstjeneste den 10.oktober for å fortelle om våre erfaringer samt presentere vår nylanserte håndbok «Barnevern i et mangfoldig samfunn».  Vi har i mange år

Les mer

Åpenhet og kunnskap om psykisk helse!

The following is an excerpt.

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år og over hele verden den 10. oktober. Målet med markeringen er å skape åpenhet rundt og kunnskap om psykisk helse. I Norge markeres dagen to uker før, og to uker

Les mer