Relevansen av kjønn og hudfarge i integreringsdebatten (2/02)

The following is an excerpt.

Av Line Nyhagen Predelli, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning

I den norske integreringsdebatten, og særlig i saker som angår og engasjerer kvinner, har politikere og myndigheter valgt å lytte både til unge kvinner som selv har opplevd undertrykking og overgrep, og til forskere og andre som har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse om f.eks. æresdrap og tvangsekteskap. I den forbindelse kan det reises et spørsmål om betydningen av personlige erfaringer i kunnskapsoppbygging og formidling.

Les mer

Det dresserte blikket – om den skjulte historien, Europas glemte skam (2/02)

The following is an excerpt.

Av Everlyn Nicodemus (oversatt av Anne Brude)

Blikk kan undertrykke. Det kan utslette. Det kan være et overgrep og en voldtekt. Vi vet det alle sammen, ikke minst vi kvinner. Ikke minst vi kvinner fra de land som har vært, og i mange tilfeller fortsatt er, undertrykket. Det engelske språket har et ord som blant annet betyr nettopp et blikk som undertrykker – the gaze.

Les mer

MiRA-Magasinet 1/02

The following is an excerpt.

Image«Likestilling og minoritetspolitikk i Norge»
Hvilken plass har minoritetskvinner i likestillingskampen i Norge? MiRA-magasinet tar opp likestillings- og kvinnespørsmål og presenterer et mangfold av stemmer. Både unge jenter, minoritetskvinner og etnisk norske kvinner har satt ord på nettopp likestilling på tvers av religion, klasse, kjønn, og etnisitet.Du kan også lese om Rom folket – et hardt prøvet folk, samt vår andre del av Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt, hvor vi har møtt Esra «Bobbie» Pertan, kvinnen bak kamera.

Les mer

Religion og likestilling: Ulike syn på kjønnsrelasjoner blant muslimske migranter i Norge (1/02)

The following is an excerpt.

Av Line Nyhagen Predelli, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning

Likestilling, ytringsfrihet og respekt for egen kropp er høyt aktede verdier i Koranen. Det er ikke Koranen som undertrykker, men tolkere som misbruker Koranen», uttalte en ung muslimsk kvinne i Dagsavisen den 2. desember 2001. «Islam trenger en muslimsk kvinnelig revolusjon», uttalte en annen ung kvinne med bakgrunn i et muslimsk miljø i Dagbladet den 27. januar 2002.

 

Les mer

La jentene ta ordet (2002)

The following is an excerpt.

 La jentene ta ordet er en dokumentarfilm som er ment å være jentenes eget bidrag i debatten om tvangsekteskap og om unge jenters rett til å velge selv. Det aller viktigste i den sammenheng er å lytte til jentenes stemmer rundt temaet ekteskap, derav tittelen La jentene ta ordet.

Les mer

Årsrapport 2001

The following is an excerpt.

Henvendelser
Også i 2001 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt stor pågang både pr. telefon, e-post og brev. Vi blir spurt om råd og veiledning, bakgrunnsinformasjon, foredrag,

Les mer

Odins kvinner setter farge på Norden 1-5 (2001)

The following is an excerpt.

 Odins kvinner 1–5 er en filmserie fra hvert av de fem nordiske landene, som ble utarbeidet i sammenheng med boken ved samme navn. Filmene ønsker å skape et mangfoldig og flertydig bilde på innvandrer og flyktninger kvinner i Norden. Målet er å skape nye rollemodeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp i Norden med minoritetsbakgrunn.

Les mer