MiRA-Magasinet 2/00

The following is an excerpt.

Image«Unge jenter med minoritetsbakgrunn»
Denne utgaven omhandler unge jenter med minoritetsbakgrunns situasjon, og tar opp spørsmål som; Kan omskjæring hindres med lovforbud? Hvordan kan vi motarbeide utbredelse av rasismen? Hva ønsker jentene selv i forhold til ekteskap, utdanning og yrke? Magasinet inneholder også artikler om ungdomsarbeid på europeisk nivå, om minoritetskvinners kunstneriske uttrykk og om rettssikkerhet for minoritetskvinner i Norge.

Les mer

Kvinners kunst i globaliseringen (2/00)

The following is an excerpt.

Av Everlyn Nicodemus

"Nødvendighet må være oppfinnelsens mor", skrev den engelske psykiateren Anthony Storr, "men misnøye er dens far. Hvis vi var fullstendig fornøyd med verden slik den er ville vi ikke blitt motivert til å gjøre vitenskapelige oppdagelser, finne opp fantasifulle verdener, skrive romaner, male kunst eller komponere musikk. Salig tilfredshet leder ikke til fantasifull oppfinnerrikdom. Derfor kan man forvente at de mest oppfinnsomme og kreative innen menneskeslekten også vil vise seg å være de som er mest uenige med verden og seg selv".

Les mer

MiRA-Magasinet 1/00

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinner er en ressurs i arbeidslivet»
Her kan du lese om sterke innvandrer- og flyktningkvinner som kjemper både for sine egne rettigheter og i solidaritet med andre kvinner. MiRA-Magasinet 1/00 forteller om kvinner som ikke gir opp, men som har tatt saken i egne hender og skapt sine egne arbeidsplasser. Bladet presenterer også kvinner som til tross for diskriminering på arbeidsmarkedet har klart å komme dit de vil og sette fokus på sine hjertesaker. Unge minoritetsjenters utdanningsmuligheter og – valg står også sentralt i denne utgaven av MiRA-Magasinet.

Les mer

Et hårmekka (1/00)

The following is an excerpt.

Av Aina Sauvik

En spasertur i området Torggata-Storgata ville tidligere anspore til akutt fys på naan eller tahine, og bugnende hauger av friske grønnsaker på utsiden og alskens hermetiserte godsaker i hyllene innenfor kunne få tennene til å løpe i vann på selv den mest bondske av oss. I dag vil en spasertur bortover den samme gate høyst sannsynlig inspirere en annen tanke enn «jeg er sulten» – nemlig: «jeg må klippe meg».

Les mer

MiRA-Senteret reagerer skarpt på myndighetenes nedprioritering/vurdering

The following is an excerpt.

Barne- og familiedepartementet gikk under den forrige regjeringen kraftig ut for å understreke sin handlingsvilje i forbindelse med problemstillingen tvangsekteskap/arrangerte ekteskap. Tidligere denne måneden bevilget departementet rundt kr 3,4 millioner til ulike prosjekter mot tvangsekteskap. MiRA-Senteret er svært kritiske til den fordelingspolitikken som ligger til grunn for tildelingen av midler. Som den eneste landsdekkende organisasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner har vi i lengre tid samarbeidet med BFD om denne problemstillingen. MiRA-Senterets bidrag til handlingsplanen mot tvangsekteskap er betydelig, og også Arbeiderpartiet, i sine forslag til Stortinget om tiltak mot tvangsekteskap, har understreket betydningen av å støtte vårt arbeid økonomisk. Til tross for at MiRA-Senteret i en årrekke har arbeidet med problemstillingen både på grasrotnivå og i samarbeid med myndighetene opplever vi nå at vårt videre arbeid blir til de grader nedprioritert.

Les mer

Er innvandrere mennesker i lovens forstand?

The following is an excerpt.

Pressekonferanse:

MiRA Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner og Antirasistisk Senter inviterer til pressekonferanse mandag 3. april kl. 10.00 i lokalene til Antirasistisk Senter, Hausmannsgt.27, inngang Torggata.

Les mer