Et liv i eksil – om kvinner og barn på flukt

The following is an excerpt.

Mandag 22.februar arrangerte MiRA-Senteret seminaret ”Et liv i eksil – om kvinner og barn på flukt” med innsiktsfulle innlegg og over 90 engasjerte tilhørere.

Det ble holdt flere spennende foredrag som inkluderte personlige beretninger om det å være kvinne på flukt og erfaringer fra organisasjoner som NOAS, Amnesty og Refugees Welcome to Norway. Seminaret tok utgangpunkt i følgende problemstillinger: hvordan kan vi forebygge vold og overgrep mot kvinner og barn på flukt? Hvilke likestillingspolitiske tiltak bør iverksettes for å styrke asylsøkende kvinner og barns rettsvern i Norge?

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Frp-Keshvari vil kneble minoritetskvinners stemme!  Mazyar Keshvari forvrenger MiRA-Senterets uttalelse om barneekteskap og truer med å kutte statsstøtte til senterets arbeid for minoritetskvinner og unge

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Barnevern til besvær? Norge har undertegnet FNs barnekonvensjon og forpliktet seg til å beskytte barns rettigheter. Barnevernet er et viktig organ for å håndheve lovverket, men hvorfor opplever mange møtet med

Les mer