MiRA-Senterets høringssvar til NOU 2015: Tap norsk av statsborgerskap

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er imot å innskrenke rettigheter til norske statsborgere som tidligere har hatt en annen nasjonalitet da de flyttet til landet. Vi er derfor negative til utredningens konklusjon om å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

Les mer

Juleverksted

The following is an excerpt.

Den 16.desember inviterte MiRA-Senteret kvinner og barn til en tradisjonsrik julefest med juleverksted, julegrøt og besøk av selveste julenissen. Med god hjelp av frivillige i MiRA-Senterets nettverk ble festen en

Les mer

Et stort øyeblikk i MiRA-Senterets historie!

The following is an excerpt.

Mandag 9. november fikk MiRA-Senteret besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja. Dronningen var tydelig preget av kvinnenes sterke historier, og uttrykte ved flere anledninger viktigheten av MiRA-Senterets arbeid for

Les mer

Likestilling i praksis, for hvem?

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret savner et gjennomgående og helhetlig mangfoldsperspektiv i den nye likestillingsmeldingen, og etterlyser konkrete tiltak som skal forhindre kjønnsdiskriminering basert på hudfarge, etnisitet eller

Les mer