Regjeringen bør handle nå!

The following is an excerpt.

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har kommet med sine anbefalinger til norske myndigheter hva gjelder å sikre alle borgere like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge eller oppholdsstatus. 

Les mer