Bok: Velferdsstatens skyggeside- rettighetstap for minoriteter (2022)

450.00 kr

Gjennom flere tiårs arbeid med krisehjelp og rådgivning her på MiRA-Senteret har vi erfart at de stadige endringene i reglene i utlendingslovgivningen påvirker livssituasjonen til minoritetsbefolkningen i Norge, og er spesielt til hinder for reell likestilling av kvinner med minoritetsbakgrunn. Samtidig har det vært svært komplisert å gjøre både myndigheter og andre klare over og ta ansvar for den systematiske strukturelle diskrimineringen som muliggjør nettopp dette.

I boken «Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» ser MiRA-Senteret nærmere på innstramningstiltak som har kommet innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene. Boken er skrevet av professor emeritus, Bente Puntervold Bø og og senterets faglige rådgiver, Asla Maria Bø Fuglestad.

Med denne boken sitter vi nå med et viktig redskap i hånden. Et redskap som vi sammen kan bruke i den videre kampen for å styrke rettighetene til innvandrere og minoriteter generelt og minoritetskvinner spesielt. Et redskap som retter fokus mot komplekse sammenhenger, både historisk og i nåtiden. Som skildrer enkeltmenneskers opplevelser, så vel som regelendringer satt i sammenheng med politisk diskurs.

Boken ble lansert på kvinnedagen, 8.mars og selges ut mars til lanseringspris 350 kr + porto (ord.pris 450 +porto)