Mangfoldige stemmer – minioritetskvinner i organisasjonslivet (2011)

80.00 kr

Oslo byarkiv i samarbeid med MiRA-Senteret har utarbeidet og gjennomført prosjektet «Mangfoldige stemmer – minoritetskvinner i organisasjonslivet» der vi har intervjuet noen sentrale kvinner i minoritetsmiljøene for å synliggjøre deres engasjement i det offentlige rom.

MiRA-Senteret og Oslo byarkiv kontaktet et titalls sentrale kvinner i minoritetsmiljøene og intervjuet dem om deres erfaringer med å være innvandrerkvinner og samfunnsengasjerte. Vi spurte: hva gjorde kvinnene som kom, hva var de opptatt av, hvilke miljøer ble etablert, hva brakte de med seg, hva var viktig å ta vare på? Vi ville vite mer om deres engasjement i organisert virksomhet, om utfordringer, saker, aktiviteter og resultater, om endringer i bybildet og om kvinnesyn, likestilling og mangfold.