Odins kvinner setter farge på Norden (2001)

150.00 kr

Fakhra Salimi (red.). Boken presenterer et mangfoldig bilde av innvandrer- og flyktningkvinner i Norden, og bidrar til å skape rollemodeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp.
Ideen bak Odins kvinner er å fremme positive forbilder for minoritetsungdom og å bidra til utviklingen av en mangfoldig representasjon av mennesker med minoritetsbakgrunn. Boka er også et viktig bidrag til synliggjøringen av innvandrer- og flyktningkvinners aktive deltakelse i de nordiske samfunn.