Ord i bevegelse (1995)

150.00 kr

Kategori:

Beskrivelse

Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.). Boken er den første litterære antologi redigert, skrevet og illustrert av kvinner innvandret til Skandinavia. Over 30 forfattere med bakgrunn i et tjuetallsland kommer til orde i denne boka gjennom sin egen poesi og prosa.

Ord i bevegelse spenner over et mangfold av temaer og erfaringer, fra nostalgiske minner om hjemlandet, via betraktninger om kjærlighet til samfunnskritikk og frigjøring fra de stengsler kvinner møter verden over. På denne måten bidrar Ord i bevegelse til en utvidet forståelse av innvandrer- og flyktningkvinners virkelighet i Skandinavia. Antologien er redigert av Nita Kapoor og Fakhra Salimi. Boka ble utgitt på Cappelen i 1995, men er nå kun tilgjengelig fra MiRA-Senteret.