Brosjyre: Våre rettigheter i det norske arbeidslivet (2022)

0.00 kr

Det norske arbeidslivet skal være likestilt. Det vil si at alle mennesker, som enten søker jobb eller har jobb, skal ha like muligheter og ha tilgang på de samme rettighetene i arbeidslivet. Mange minoritetskvinner opplever likevel diskriminering både i arbeidssøkerprosessen og som arbeidstaker.

Brosjyren: Våre rettigheter i det norske arbeidslivet skal gi minoritetskvinner informasjon om sine rettigheter i det norske arbeidslivet.

Brosjyren er gratis og kan bestilles både i trykket versjon (porto tilkommer) og lastes ned digitalt.