Brosjyre: Våre rettigheter som leieboere (2022)

0.00 kr

Visste du at i Norge er det en lov som heter husleieloven, som bestemmer hvilke rettigheter vi har som leieboere? Denne er det viktig å kjenne til når du leier bolig. Da kan du vite dersom utleier ikke følger lovverket og søke hjelp om du ikke blir behandlet rettferdig.

I brosjyren: Våre rettigheter som leieboere informerer vi om rettigheter som leietaker, hva diskriminering på leiemarkedet kan være og viktigheten av leiekontrakt.

Brosjyren er gratis og kan bestilles både i trykket versjon (frakt tilkommer) og som nedlastbar digital versjon.

Kategori: