Empowerment – av mødre med minoritetsbakgrunn!

0.00 kr

Informasjonsbrosjyre om vår kursserie som har et mål om å styrke arbeidet mot vold i oppdragelsen og for Empowerment av mødre med minoritetsbakgrunn.

Kategori: