Er du en jente eller ung kvinne med minoritetsbakgrunn? (2020)

0.00 kr

Brosjyren er en informasjonsbrosjyre om MiRA-Senterets helhetlige Empowerment-rettede arbeid for og med jenter og unge kvinner med minoritetsbakgrunn. I brosjyren finner du også informasjon om vår lavterskel chat-tjeneste på vår hjemmeside.

MiRA-Senteret har også lang erfaring med sentrale problemstillinger som identitet, familieforhold, utenforskap, kropp og seksualitet, utdanning og arbeid. Brosjyren er derfor også relevant for de som jobber med denne målgruppen og Senterets muligheter til å gi råd, holde workshops og foredrag for ansatte.

Språk: Norsk

Brosjyren kan bestilles både som virtuell og nedlastbar versjon.