Min digitale hverdag! (2020)

0.00 kr

Ønsker du å styrke dine digitale ferdigheter?

Det er et stadig økende behov for digital ferdigheter i dagens samfunn og dette bidrar til å forsterke sosiale forskjeller. MiRA-Senteret har derfor laget en brosjyre med tilrettelagt informasjon om digital opplæring, hvorfor det er viktig deg og hva vi her på MiRA-Senteret kan tilby gjennom vårt digitalopplæringstilbud.

Brosjyren er gratis og kan bestilles eller lastes ned her på følgende språk:

  • Norsk
  • Engelsk