Retten til å bestemme selv! Et nei er et nei! (2020)

0.00 kr

Brosjyren: «Retten til å bestemme selv! Et nei er et nei!» er MiRA-Senterets informasjonsbrosjyre spesielt rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn og bevisstgjør rundt tema relatert til ulike former for vold og overgrep og retten til å bestemme selv i et minoritetsperspektiv.

Brosjyren retter seg også mot det offentlige hjelpeapparatet og peker på sentrale problemstillinger som det er viktig og ha fokus på i møte med unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Språk: Norsk

Brosjyren er gratis og kan bestilles både som virtuell versjon der vi sender deg ønsket antall brosjyrer i posten eller du kan få tilgang til brosjyren gjennom nedlastning.

 

Kategori: