Vil du redde liv? (2019)

0.00 kr

Brosjyren «Vil du redde liv?» er en informasjonsbrosjyre utviklet av minoritetskvinner selv som skal inspirere andre minoritetskvinner til å ta førstehjelpskurs og øke sin kunnskap om hvordan de selv kan bli en viktig ressurs som bidrar til økt sikkerhet, både i hjemmet, i nærmiljøet eller når man deltar på fritidsaktiviteter som svømming.

Brosjyren er gratis og kan bestilles eller lastes ned. Brosjyren finnes foreløpig på norsk og engelsk, men vi planlegger oversetting til flere andre språk også.

Brosjyren kan også lastes ned direkte her på følgende språk: