Virtuell virkelighet og kjønnslikestillings-utfordringer (2022)

200.00 kr

Det er mange offentlige instanser, organisasjoner og individuelle personer som spør etter MiRA-Senterets faglige rapporter, høringsuttalelser, artikler og annet skriftlig materiale.

I rapporten: «Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer – MiRA-Senterets fagarbeid på likestillings- og integreringsfeltet i 2021»  har vi derfor samlet noen av våre faglige bidrag fra 2021 og håper at det kan være nyttig for flere som er interessert i å styrke sin kompetanse på feltet. Rapporten belyser et bredt spekter av tematikk, deriblant en rekke spennende innlegg om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer som ble drøftet på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse i november 2021. I rapporten kan du også lese senterets høringsuttalelser, noen innlegg fra webinarer og nyhetsbrevartikler om tematikk knyttet til:

  • innvandringsregulering og rettssikkerhet
  • retten til et liv uten vold,
  • helse og seksualitet
  • ulikheter i barn og unges oppvekstvilkår.

Integrering handler om grunnleggende rettigheter, muligheter og empowerment. Det er en kontinuerlig prosess og MiRA-Senterets erfaringer i rapporten kan brukes som kompass for å undersøke hvorvidt integreringspolitikk i Norge skaper reelle muligheter for utvikling og inkludering.

Pris 200,- + porto

Rapporten finnes både som nedlastbar versjon og trykket versjon. Spesfiser i bestillingen hva du ønsker.

Ta kontakt med oss på post@mirasenteret.no ved spørsmål.