Førstehjelpshefte: Minoriteter og førstehjelp (2022)

0.00 kr

MiRA-Senteret har nå utviklet et supplerende førstehjelphefte som skal bistå personer med minoritetsbakgrunn og offentlige instanser, flyktningtjenester og organisasjoner i formidlings- og forebyggingsarbeidet innenfor førstehjelp og sikkerhet.

Førstehjelpshefte er basert på erfaringer som MiRA-Senteret har tilegnet seg gjennom flere år med målrettet førstehjelpsinnsats rettet mot minoritetsbefolkningen. Dette som en del av den nasjonale dugnaden: Sammen redder vil liv. Heftet formidler slik kompetanse om førstehjelp ut fra et minoritetsperspektiv og synliggjør viktige tema innenfor førstehjelp som det er viktig å kunne noe om, og hvordan slik informasjon kan videreformidles på en lettfattelig måte.

Hefte er gratis, men vi har noe begrenset antall til hvert sted.