Konferanserapport 2017 og 2018: Mangfoldige utfordringer for likestilling og integrering (2019)

200.00 kr

MiRA-Senteret har sammenfattet en rapport for våre nasjonalkonferanser i 2017 og 2018.

I denne rapporten presenteres foredrag og innlegg fra MiRA-Senterets nasjonalkonferanse: «Utdanning for likestilling og integrering» avholdt i 2017, samt fra MiRA-Senterets nasjonalkonferanse «#Metoo-mangfoldige former for vold mot kvinner» avholdt i 2018. Vi har valgt å lage en detaljert rapport fra disse konferansene, da det har vært stor interesse for spørsmålene som ble drøftet og tematisert på konferansene.

 

Beskrivelse