Likestilt- til hvilken pris? Arbeidsliv og familieliv i et minioritetsperspektiv (2016)

200.00 kr

Rapporten «Likestilt- til hvilken pris? Arbeidsliv og familieliv i et minioritetsperspektiv» er vår konferanserapport fra MiRA-Senterets nasjonalkonferanse den 15. november 2013. Rapporten er en samling av alle foredragene på konferansen i tillegg til tre selvstendige artikler knyttet til tema om arbeidsliv og familieliv i et minioritetsperspektiv.