Mitt høyeste ønske er å få en jobb! (2017)

200.00 kr

Rapporten «Mitt høyeste ønske er å få en jobb!» er vår konferanserapport fra MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 24. november 2016. Konferansen belyste temaer rundt arbeidsliv, likestilling og økonomisk selvstendighet for minoritetskvinner fra ulike hold. Rapporten er en samling av alle foredragene samt MiRA-Senterets konkrete tiltak som etter vår mening kan skape et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv i Norge.