Rapport: Min stemme- Økt kunnskap om kropp og seksuell helse-det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep

200.00 kr

Beskrivelse

Rapporten: Min Stemme – Økt kunnskap om kropp og seksuell helse- det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep ble lansert 7.februar 2023.

Rapporten retter søkelys mot flere sentrale temaer knyttet til seksualitet og vold ut fra et minoritetsperspektiv og det presenteres funn fra spørreundersøkelse og dybdeintverju som MiRA-Senteret har gjennomført med unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn om deres erfaringer rundt kropp og seksuell helse.

MiRA-Senteret kommer også med konkrete forslag til tiltak for å styrke arbeidet.

Lanseringspris t.o.m. 12.februar er 150 kr + porto (ordinær pris 200,- + porto)

Rapporten kan både bestilles i trykket form og som utgave. Skriv gjerne hva du ønsker i bestillingen.